Een teamcoach, ga voor optimaal samenwerken

teamcoach

 • Zijn er verschillen van inzicht over de te behalen doelstellingen?
 • Leiden verschillen in individuele bijdragen tot scheve  ogen?
 • Werkt niet iedereen op dezelfde manier met onderlinge geschillen tot gevolg?

Jij en je teamleden onder de loep met een teamcoach van ASBR!

Als een slechte onderlinge samenwerking binnen het team het behalen van de doelstellingen in de weg staat, is het tijd voor teamcoaching.

 • maakt zaken op een constructieve manier zichtbaar en bespreekbaar;
 • leidt tot meer begrip;
 • resulteert in een betere samenwerking.

Teamcoaching is dé oplossing als het beter moet en beter kan!

Voorbeelden van situaties waarin een teamcoach van ASBR kan helpen:

 • Wij als MT komen er niet uit hoe we gezamenlijk zo effectief mogelijk onze (potentiële klanten kunnen benaderen.
 • We praten wel, maar we begrijpen elkaar niet! Hoe zien onze communicatiepatronen eruit? En hoe kunnen we op een positieve en vooral effectieve wijze sturing geven aan onze manier van onderling communiceren?
 • Hoe krijg ik meer zicht in de competenties van de verschillende teamleden en hoe kunnen we ze verder ontwikkelen en optimaal inzetten?
 • Binnen ons team zit een persoon die zo dominant is, dat een ander ‘dichtklapt’ en zich geen volwaardig teamlid voelt en daardoor onder de  maat presteert. Hoe kunnen we hier verandering in brengen?
 • Hoe vind ik een gezonde balans tussen controleren en delegeren, zonder dat er een ‘afschuifcultuur’ ontstaat?
 • Hoe kunnen wij timemanagement effectief integreren in de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden?
 • We willen gaan werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hoe gaan we te werk?

Uiteraard komen de individuele teamleden daarbij aan bod, maar de naam zegt het al:

Bij teamcoaching staat de samenwerking en interactie tussen de teamleden centraal!

Een teamcoach is succesvol als…

 • de onderlinge communicatie is verbeterd;
 • het vertrouwen tussen de teamleden is vergroot;
 • er is meer openheid is in het team;
 • – door teamontwikkeling – het team niet meer uit ‘losse individuen’ bestaat, maar een eenheid is;
 • doelstellingen – zowel van individuele teamleden als van het team als geheel – zijn verhelderd;
 • de taakverdeling tussen de teamleiding is verhelderd!

 

De taakverdeling onder teamleden is gebaseerd op de competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt.

Heb je nog vragen over loopbaanbegeleiding en de werkwijze van ASBR?

teamcoach

Tijdens het intakegesprek bepalen we samen het traject dat het beste bij jouw persoonlijke situatie past.